Organizace přípravy žáků k ZZ od 11.5.2020:

20 dubna, 2020

Organizace přípravy žáků k ZZ od 11.5.2020:

Aby se omezil počet žáků přítomných současně ve škole, bude příprava na závěrečnou zkoušku probíhat tak, že každá třída bude od 11.5.2020 do 28.5.2020 přítomna ve škole dva dny v týdnu, z toho 1 den budou žáci ve třídě nebo dílně – cvičné kuchyně, prodejna, pokoj, zahrada (příprava na praktickou a ústní část dle dohody učitelů OP a OV) a 1 den v učebně VT (příprava na písemnou část).

Po oba dny přítomnosti žáků ve škole budou ve škole současně přítomni i učitelé OP a OV.

Přítomnost tříd ve škole:

3. KP úterý UVT – písemná ZZ
pátek U2
3. PD úterý U1
pátek UVT – písemná ZZ
2. PK pondělí UVT – písemná ZZ
čtvrtek U2
3. PS pondělí U2
středa UVT – písemná ZZ
3. ZA úterý U3
čtvrtek UVT – písemná ZZ

Jednotlivé části ZZ se budou konat v původně stanovených termínech, praktická část ZZ se bude konat pravděpodobně pouze ve škole (bude ověřeno vedoucí OV na smluvních pracovištích v průběhu května).