Pokyny pro provoz internátu

5 května, 2020

V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků odborného učiliště na vykonání závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020, stanovím následující základní provozní podmínky internátu, který poskytuje školské služby pro ubytované žáky školy … Pokyny pro provoz internátu.pdf

 

Při prvním vstupu do internátu předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZd … Čestné prohlášení internát.pdf