Kontakt

Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Josef Plesník Ředitel školy 607 943 000 reditel@oukrenovice.cz
Mgr. Veronika Pospíšilová Zástupce statutárního orgánu 773 782 907 zastupce.ou@oukrenovice.cz
Radka Dufková zástupce ředitele pro ZŠ 606 624 980 zastupce.zs@oukrenovice.cz
Ilona Hudecová vedoucí učitel OV 721 612 358 vedouci.ov@oukrenovice.cz
Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka 725 457 183 vychovatel@oukrenovice.cz
Hana Švrčinová administrativní pracovnice, vedoucí provoz. zaměstnanců 581 769 045, kl. 28 posta@oukrenovice.cz
Monika Vránová vedoucí školní jídelny 581 701 057 jidelna@oukrenovice.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vláda České republiky vyhlásila další mimořádná opatření a od středy 11. března 2020 ruší do odvolání docházku žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. O opětovném zahájení výuky na škole budete informování na webových stránkách školy.
https://www.oukrenovice.cz/


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Nařízení MZd.pdf